Фиксинг на БНБ
за 04.12.2021 г.

1 EUR = 1.9558 лв.

1 USD = 1.7658 лв.

1 GBP = 2.1484 лв.

1 CHF = 1.8019 лв.

1 EUR = $1.1076

всички валути

Начало

Евро банкноти

Евро монети

Посещения:

ЕВРО МОНЕТИ

Евро монетите са с номинална стойност от 2€ до 1 цент. Всяка монета има "европейска" и "национална" страна.
На европейската страна са изобразени или границите на ЕС преди разширяването от май 2004 г. или географска карта на Европа.
На националните страни на монетите са представени символи и изображения, характерни за държавите, които ги емитират. Тези държави са членовете на Еврозоната, както и Княжество Монако, Република Сан Марино и Ватикана.

ЕВРОПЕЙСКА страна

НАЦИОНАЛНА страна

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана

Австрия

Белгия

Германия

Гърция

Ейре

Испания

Италия

Кипър

Люксембург

Малта

Португалия

Словакия

Словения

Финландия

Франция

Холандия

Монако

Сан Марино

Естония

Ватикана